Az oldalon cookie-kat használunk a jobb felhasználói élmény biztosítása miatt, engedélyezéséhez kattintson az "Elfogadom" gombra.
Termékek Menü

Termőföldek bejelentési kötelezettsége - mit, mikor, hogyan?

Az idei év első hónapjaiban rémisztő híradások jelentek meg, melyek szerint a kiskerteket regisztrálni kell, és emellé hatezer forintos illetéket is le kell róni. A földtörvény 2012 decemberi módosulása után ugyanis a szabály szerint az eddig bejelentési kötelezettséggel nem terhelt egy hektár alatti külterületi, és a méretkorlátozás nélküli belterületi termőföldek regisztrációkötelessé váltak. Ezt az első hallásra valóban nehezen kibogozható információegyüttest sokan úgy értelmezték, hogy a családi házak kiskertjeit is be kell jelenteni, sőt, a hatezer forintos illetéket is meg kell utánuk fizetni, ami tényleg rosszul hangzott, csakhogy nem ez volt a helyzet (főleg a kiskert és a zártkerti ingatlan kifejezések keveredése miatt voltak félreértések). Ennek ellenére volt, aki kötelességtudóan azonnal lépett, és a földhivatalnál megtette bejelentését az általa használt földterületről, sőt, akadt olyan is aki a hatezer forintos illetéket is megfizette, holott azt nem kellett volna, a hivatalok pedig ki tudja miért, ezt az összeget néha át is vették. A nagy kavarodás végül oda vezetett, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium egy kissé sértődött hangvételű közleményben tette közzé, hogy illetéket senkinek nem kell megfizetnie, és hogy a belterületi termőföld nem egyenlő a ház mögötti konyhakerttel. Ezzel februárban egy időre le is zárult a kérdés, az érintettek többé-kevésbé megnyugtató választ kaptak, főleg a fizetéssel kapcsolatos felvetésekre, ám a történet ezzel korántsem ért véget.

 kiskert.jpg

A településeken belüli családi házak kiskertjei az esetek 99%-ában nem bejelentéskötelezettek, így mondhatni, hogy a konyhakertekre nem vonatkozik a szabályozás

A földhasználathoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség ugyanis a mai napig kötelező, így aki termőföldet művel, annak a tevékenysége megkezdését követő harminc napon belül a területileg illetékes járási földhivatalnál kell regisztrálnia, személyesen, vagy postai úton (elektronikusan nem tehető meg a bejelentés). Akinek több földhivatal hatáskörébe eső földjei vannak, annak elegendő az egyik hivatalnál megtennie a bejelentést. Aki pedig 2012 december 31.-e előtt már megkezdte olyan terület művelését, ami a jogszabály 2013 január elsejei életbe lépése előtt még nem volt bejelentéskötelezett (ezek az egy hektárnál kisebb, és belterületi termőföldek), annak 2013. szeptember harmincadikáig kell jelentési kötelezettségének eleget tennie. 

 8794918_nagy.jpg

Az egy hektárnál nagyobb külterületi termőföldek esetében eddig is kötelező volt a földhasználati bejelentés, a hektárnál kisebbekre év elejétől él a regisztrációs kötelezettség

Térjünk akkor vissza egy bekezdés elejéig a kiindulópontra, vagyis hogy mely földeket kell regisztrálniuk a használóiknak. A földhivatal honlapja szerint földhasználati bejelentési kötelezettség terheli: "a földhasználó használatában álló, a körzeti földhivatal illetékességi területén lévõ valamennyi termõföldet, illetõleg mezõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi földet – ide nem értve az erdõ mûvelési ágban nyilvántartott földrészleteket – településenként, a helyrajzi számok emelkedõ sorrendjében, belterület, külterület csoportosításban." Tegyük fel a újra a kérdést, kell-e bármit tenniük a házhoz tartozó kiskertek, konyhakertek, udvarok tulajdonosainak? A válasz megint egyértelműen nem. A bejelentési kötelezettség a termőföldekre vonatkozik, az egy hektárnál nagyobb külterületiekre az új szabályozás előtt is érvényes volt, a változás lényege az, hogy az új földtörvény értelmében idéntől a belterületi, és az egy hektárnál kisebb külterületi termőföldek is regisztrálandók. Leegyszerűsített módon mondva termőföld az, aminek aranykoronában kifejezett értéke van, hiszen a bejelentés elmulasztása esetén kiszabható bírság is az aranykorona értékhez kapcsolt (annak ezerszerese). Az ingatlan tulajdoni lapján minden tulajdonos elolvashatja ingatlanának besorolását, és (ha van) aranykorona értékét, akié utóbbival nem rendelkezik, annak földje jogi értelemben nem termőföld, ergo nem is kell semmit tennie. A belterületi, házakhoz tartozó földek (kertek, udvarok) jellemzően nem esnek a termőföld besorolása alá (ezek általában lakás, udvar, beépítetlen terület megnevezésűek), tehát attól, hogy a kertben paradicsomot, burgonyát, barackfát nevelünk, még nem lesz termőföld besorolású. Ebben az esetben pedig bejelenteni sem kell semmit. Amennyiben azonban a tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, illetve a művelési ághoz aranykorona érték - azaz kataszteri tiszta jövedelem - is tartozik, a bejelentési kötelezettség fennáll.

 1369473088_513150463_1-Fotok--Panoramas-zartkerti-ingatlan-Sagvar-Landor-hegyen-elado.jpg

Ez egy zártkerti ingatlan, bejelentési kötelezettség csak akkor áll fenn, ha nem a tulajdonos műveli. A zártkerti ingatlanok tulajdonosai általában tudják, hogy telkük milyen besorolású, de akinek kétségei vannak, inkább tekintse meg a tulajdoni lapot.

Összefoglalva:

-a belterületi családi házakhoz, társasházakhoz tartozó kiskertek, udvarok nem bejelentéskötelezettek, hacsak nem termőföld besorolásúak, ám utóbbinak elenyésző esélye van. A besorolást a földhivatali tulajdonlapon lehet megtekinteni, ha valakinek kétsége támad. 

-a belterületi termőföld jellegű területek bejelentéskötelezettek, amennyiben használatban vannak. Aki használatba veszi a belterületi termőföldet, annak harminc napon belül meg kell tennie bejelentését, különben bírságra számíthat. Aki már 2012 december 31-e előtt használatba vette belterületi termőföldjét, és azóta is használja, ám eddig nem tett bejelentést, annak ezt most szeptember végéig meg kell tennie, különben bírságra számíthat. 

-a külterületi, de egy hektárnál kisebb termőföldek 2013. január elseje óta bejelentéskötelezettek (az egy hektárnál nagyobb területek ez előtt is azok voltak, tehát ezeket nem érinti a változás). Aki külterületi, egy hektárnál kisebb termőföldet használatba vesz, köteles harminc napon belül bejelentést tenni. Aki külterületi, egy hektárnál kisebb termőföldet 2012. december 31.-e előtt óta folyamatosan használ, és eddig nem tett bejelentést, annak most szeptember végéig meg kell ezt tennie, különben bírságra számíthat. Érdekes kérdés azártkerti ingatlan mibenléte, mely csak akkor bejelentéskötelezett, ha nem a tulajdonosa használja. Fontos tudni, hogy a külterületi helyrajzi számok 0 számjeggyel kezdődnek (például: 0345/5 hrsz.), míg a zártkertiek soha nem 0-val kezdődőek, így a tulajdoni lap átnézésével a dolog könnyen eldönthető.

-a bejelentés illetékmentes, fizetni csak akkor kell, ha a bejelentéssel egyidőben a használattal kapcsolatban egyúttal változást is bejelent a földhasználó.

21845233_5_644x461_hetvegi-telek-pest_rev002.jpg

Az ilyen hobbitelkek használata általában bejelentéskötelezett, amennyiben művelés alatt állnak

 

A téma bonyolultsága miatt az érintetteknek  a földhivatal útmutatását javaslom olvasásra, illetve ajánlott a földhivatal magyarázó összefoglalója, mely pdf formátumban INNEN tölthető le.

A Földhasználati bejelentési adatlap INNEN tölthető le pdf dokumentumként.

Képek: inneninneninnen, és innen.

 
 
Tartalomhoz tartozó címkék: blog
blog comments powered by Disqus